GLAVNI KORACI INVESTICIJE

Kao vlasnik fotonaponskog sistema na Vašem krovu, u Bosni i Hercegovini imate pravo na distribuciju energije u roku od 12 godina a u Hrvatskoj na 14 godina, ili možete koristiti koristiti proizvedenu električnu energiju za vlastite potrebe. Za početak, morate se odlučiti i prikupiti potrebnu dokumentaciju Vašeg objekta (za početak građevinsku dozvolu, izvadak iz zemljišne knjige i izvod iz katastarskog plana). Preporučljivo je prikupiti osnovne informacije o fotonaponskim sistemima i osnovnim uslovima za izgradnju kao što su kompitabilnost Vašeg krova, ispravnost krova, zakonska regulativa i slično.

Da biste dobili kvalitetan plan i samu instalaciju fotonaponskog sistema preporučljivo je kontaktirati iskusnu i pouzdanu firmu. S obzirom da je instalacija fotonaponskog sistema velika investicija, uvijek se isplati kontaktirati više firmi. Medutim, u odlučujuću karakteristiku ne spada samo cijena, nego i izuzetan kvalitet modula, invertera, te ostalih komponenti. Solarna Energija Miro se zalaže za vrhunski kvalitet proizvoda i usluga. Iz tog razloga, dajemo izvanredne garancije na svoje proizvode i usluge.

Kvalifikovan stručnjak ili konsultant može brzo odrediti pogodnost Vašeg krova za instalaciju fotonaponskog sistema. Važni faktori obuhvataju površinu krova, nagib, orijentaciju, moguće sjene i prosječno solarno zračenje u Vašem regionu. Većina firmi ove usluge naplaćuje, međutim Solarna Energija Miro može lako i brzo analizirati Vaš krov, te Vam dati proračun proizvodnje energije potpuno besplatno. Analizu Vašeg krova možete zatražiti putem elektronske pošte, i pri tome priložiti informacije o objektu kao i nekoliko fotografija.

Kvalitet ugradnje fotonaponskog sistema je veoma bitan. U toku rada, krov objekta nikako se ne smije oštetiti. Ako dođe do pucanja crijepa, taj crijep se odmah mora zamijeniti prije nastavka bilo kakvih drugih radova. Povezivanje modula i invertera posao je samo vrhunskih stručnjaka u toj oblasti. Ukoliko se radi o sistemima za lične potrebe, kompletna instalacija fotonaponskog sistema za standardnu porodičnu kuću traje oko 2 dana. Međutim ako se radi o distribuciji, proces može potrajati znatno duže zbog zakonskih regulativa i obimne papirologije. Više informacija o zakonskim regulativama možete naći na zvaničnim stranicama energetskih operatora.

S obzirom da fotonaponski sistemi imaju veliku vrijednost, preporučljivo je osigurati sistem, kako bi se obezbijedili od potencijalnih neprilika. Postoje raznovrsni uređaji za nadzor fotonaponskih sistema, među kojima preporučujemo tzv. SOLAR-LOG, pomoću kojeg možete u bilo kojem trenutku pogledati stanje Vaše elektrane, i primiti detaljan izvještaj o proizvodnji putem interneta, gps-a i bluetooth-a. Iako fotonaponski sistemi ne zahtijevaju posebno održavanje, preporučljivo je jednom ili dva puta godiše izvršiti provjeru funkcionalnosti svih komponenti i očistiti module ukoliko je to potrebno, kako bi se dobila maksimalna proizvodnja električne energije.

VELIKA UŠTEDA

Postaviti fiksnu cijenu električne energije u Vašem domu ili poslovnom prostoru na 20 ili više godina je izuzetno korisna, pouzdana i veoma isplativa stvar. Fotonaponski sistem garantuje upravo to: više od 20 godina fiksni trošak za svaki proizvedeni kilovat električne energije. Tokom godina, cijena električne energije će rasti dok će cijena fotonaponskih sistema padati jer zaliha neobnovljivih izvora energije postaje sve manje.

VLASTITA POTROŠNJA

Fotonaponski sistemi koji nisu priključeni na mrežu (izolirani ili samostalni sistemi) se najčešće koriste na mjestima gdje nema elektroenergetske mreže ili gdje izgradnja električne mreže nije isplativa. Često se radi o malim naseljima i o teškim i nepristupačnim područjima s slabo razvijenom infrastrukturom (primjer za upotrebu takvih sistema mogu biti vikendice). Na našim predjelima primjena otočnih fotonaponskih sistema je posebno zanimljiva na ostrvima ili u planinama (izolirane kuće, vikendice ili planinarski domovi). Otočni fotonaponski sustavi mogu biti sa ili bez pohrane energije, što će zavisiti o vrsti primjene i načinu potrošnje energije.

OSTVARENJE DOBITI

Teoretski potencijal solarne energije u BiH iznosi oko 74.65PWh što je 1.250 puta veća količina energije od ukupno potrebne primarne energije Federacije BiH u 2000. godini. Može se reći da BiH predstavlja jednu od povoljnijih lokacija u Evropi kada je radijacija sunčeve energije u pitanju. Prema dostupnim podacima sunce godišnje preda, na 1m2 horizontalne plohe, na sjeveru BiH oko 1.240 kWh energije, a na jugu zemlje oko 1.600 kWh energije.

Između više oblika potencijalnih mjera propisanih od strane države, kao što su sustav zajamčenih cijena (eng. feed-in tariffs, FIT), sustav obvezujućih kvota (eng. green certificates quota system) i neto mjerenje (eng. net metering), sustav zajamčenih cijena pokazao se najčešće korištenim mehanizmom poticanja investiranja. U većini je zemalja zadnjih godina, prisutno smanjenje zajamčenih cijena. Kod svih je to zemalja zbog smanjenja cijena fotonaponskih sustava, a kod nekih zbog manjka sredstava u fondovima
poticanja.

Zajamčene cijene se približavaju cijenama za potrošače na mjestu gradnje (eng. grid parity). Zbog toga zemlje članice Europske unije, a i druge zemlje svijeta koje teže povećanju stope učešća obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji električne energije razmatraju nove modele poticanja u kojima bi značajnije bili zastupljeni tržišni utjecaji. Najčešće spominjani modeli su model neto mjerenja i model neto plaćanja.

Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije možete pročitati ovdje.

KAKO TO FUNKCIONIŠE?

U Hrvatskoj funkcioniše sustav zajamčenih cijena gdje povlašteni proizvođači svu proizvedenu energiju predaju u mrežu po zajamčenoj cijeni na određen broj godina. Tu energiju preuzimaju opskrljivači po unaprijed poznatim uvjetima i prodaju je potrošačima. Ako je kućanstvo ujedno i povlašteni proizvođač, ono povlaštenu proizvodnju predaje u mrežu nevezano o njegovoj potrošnji i za to dobiva naknadu, u pravilu višu od cijene po kojoj kupuju energiju. Potrebnu električnu energiju potrošači kupuju po maloprodajnoj cijeni određenoj tarifnim stavkama ili bilateralnim ugovorom s opskrbljivačem. Ovisno o trošku investicije, ekonomskoj razvijenosti te o već postojećoj instalisanoj snazi, svaka zemlja koja koristi sustav zajamčenih cijena, određuje uvjete i visinu poticajne cijene. Cijena ovisi o tržišnim cijenama sustava, a manje o uvjetima na tržištu električne energije.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  • Lokacija objekta
  • Dimenzije krova
  • Fotografije objekta
  • Kopija ugovora o priključenju
  • Kopija ugovora o otkupu
  • Kopija građevinske dozvole
  • Kopija katastarskog plana
  • Kopija izvoda iz zemljišne knjige

SARADNJA

Posjedujemo veliki potencijal u obnovljivoj energetici i naš glavni cilj je izgraditi što više solarnih elektrana, na područiju Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ukoliko imate potpisan ugovor sa Hrvatskim operaterom tržišta energije ili gotovu dokumentaciju u Bosni i Hercegovini, a niste u mogućnosti izgraditi svoju elektranu, ili želite ostvariti dodatne prihode od najma, možete nam prodati ugovor i iznajmiti Vaš krov, gdje bismo mi postavili svoj fotonaponski sistem i u potpunosti završili investiciju.

ŠTA VI DOBIJATE?

Najam, naknade i kompletni otkupi Ugovora se regulišu dogovorom između klijenta i ovlaštenih zaposlenika firme. Ukoliko se radi o najmu krova, isti se plaća svake godine sljedećih 13 ili 14 godina – zavisno od države i regulativa, a posle, po dogovoru bismo produžili ugovor ili uklonili elektranu. Klijentima također nudimo i isplatu unaprijed, po dogovoru. U slučaju dogovora i saradnje, naša firma je spremna vratiti novac koji ste uložili za papirologiju. Tačan iznos godišnjeg najma ovisi o postignutoj proizvodnji električne energije, odnosno o lokaciji, veličini, nagibu i orijentaciji Vašeg krova, kao i o vremenskim prilikama. Glavni faktor predstavlja cijena priključka, jer naša firma preuzima i te troškove. Takođe, zavisno od veličine investicije, uz novčanu naknadu, firma Solarna Energija Miro d.o.o. zakupodavcu ugrađuje i u vlasništvo odmah prepušta kompletan sistem za grijanje tople vode (dva solarna kolektora) sa spremnikom od 300 litara ukoliko se radi o elektrani do 10kW ili jači toplinski sistem za grijanje vode i prostora, snage 9kW ukoliko se radi o fotonaponskom sistemuu od 30kW. Također vršimo zamjenu kompletne rasvjete u Vašem domu sa LED tehnologijom.

ZAŠTO BAŠ NAŠA FIRMA?

Efektivni smo i efikasni. Naša ponuda omogućuje Vam da bez ikakvih ulaganja ostvarite prihod i ogromnu uštedu na električnoj energiji. Ukoliko ste zainteresirani za suradnju kontaktirajte nas i zatražite sastanak u Vašem domu. U dogovoreno vrijeme posjetićemo Vas i ukoliko je to moguće, sklopiti dogovor.